Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.M

Zoznamy žiakov: I.AI.AvI.CI.DI.FI.MII.AII.AvII.CII.DII.FII.GII.MP.SIII.AIII.CIII.DIII.FIII.GIII.MIV.AIV.FIV.MV.FV.G
Triedny učiteľ: Ing. Ján Leľak, PhD.
Odbor: manažment regionálneho cestovného ruchu
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 2 a dievčat: 18 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Bianka Bajanová
2    Melánia Baránková
3    Viktória Brezániová
4    Dominika Dudáková
6    Aneta Frolová
7    Petra Gašová
8    Adam Chovanec
9    Soňa Košťalová
10    Antónia Kresaňová
11    Lívia Nemčeková
12    Monika Pallová
13    Denisa Ragasová
14    Lenka Rybárová
15    Alžbeta Štaffenová
16    Samuel Štefanka
17    Petra Tomášová
18    Kristína Turzová
19    Nataly Vanek
20    Lucia Vráblová
21    Ivana Zboranová

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria