Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.D

Zoznamy žiakov: I.AI.AvI.CI.DI.FI.MII.AII.AvII.CII.DII.FII.GII.MP.SIII.AIII.CIII.DIII.FIII.GIII.MIV.AIV.FIV.MV.FV.G
Triedny učiteľ: Mgr. Denisa Abafiová
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 18 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
2    Alexandra Dubravková cukrár
3    Timea Ďuranová čašník, servírka
4    Nicolas Fojtík čašník, servírka
5    Simona Fulková cukrár
6    Gabriela Gašková čašník, servírka
7    Veronika Hanusová čašník, servírka
8    Karin Hauerová cukrár
9    Emília - Sofia Jakúbeková čašník, servírka
10    Vanesa Jarošová cukrár
11    Karin Krajčíová čašník, servírka
13    Viktória Labudová cukrár
14    Michaela Mičianová cukrár
15    Kristína Mičienková čašník, servírka
16    Gabriela Pavlíková čašník, servírka
17    Peter Pirošík čašník, servírka
18    Sophia Stancová cukrár
19    Peter Škorvan čašník, servírka
20    Soňa Trnková cukrár
21    Dávid Zapalač cukrár
23    Vanessa Žiaková čašník, servírka
24    Beáta Vranová čašník, servírka
25    Simona Raždíková čašník, servírka

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria