Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  100 100 0
  102 102 30 Ing. Ľuboslava Ťažká
  103 103 30 Mgr. Kvetoslava Ďurianová
  103 vb 103 vb 0
  104 14 30
  105 15 30 Ing. Helena Klčová
  105 vb 105 vb 0
  106 16 30
  108 108 17
  109 v.b 109 vb 0
  111 v.b 111 vb 0
  112 v.b 112 vb 0
  15 05 30 Rozvrh
  16 06 30
  18 18 0
  200 20 30
  200 vb 200 vb 0
  201 21 30
  201 vb 201 vb 0
  203 23 30
  203 vb 203 vb 0
  204 24 15
  207 27 30 Mgr. Ľubica Bričkovská
  207 vb 207 vb 0
  208 28 30
  209 vb 209 vb 0
  210 210 30
  210 vb 210 vb 0
  211 INFs 0
  301 v.b 301 vb 0
  302 v.b 302 vb 0
  304 v.b 304 vb 0
  306 v.b 306 vb 0
  308 v.b 308vb 0
  ADK pc staré vb ADK pc staré vb 0
  č. 101 - etická výchova 101 0
  č. 102 102 0
  č. 102 vb 102vb 0
  č. 103 103 0
  č. 103 vb 103 vb 0
  č. 104 104 0
  č. 105 105 0
  č. 105 vb 105vb 0
  č. 106 106 0
  č. 106 vb 106vb 0
  č. 107 107 0
  č. 107 NEJ 107 NJ lab 0
  č. 107 vb 107vb 0
  č. 108 ANJ 108 ANJ 0
  č. 109 19 26 Ing. Katarína Rovňáková
  č. 109 109 0
  č. 13 cvičná kuchyňa kuch 0 Rozvrh
  č. 14 - stolovanie 14 bar 0 Rozvrh
  č. 17 INF dolná INFd 0 Rozvrh
  č. 200 200 0
  č. 200 vb 200vb 0
  č. 201 201 0
  č. 201 vb 201vb 0
  č. 202 vb jazyková malá 202vb jaz 0
  č. 203 203 0
  č. 203 vb 203vb 0
  č. 204 jazyková uč. 204 0
  č. 204 vb 204vb jaz 0
  č. 205 vb 205vb 0
  č. 206 vb 206vb jaz 0
  č. 207 207 0
  č. 207 vb 207vb 0
  č. 208 208 0
  č. 209 vb 209vb 0
  č. 210 vb učebňa ODV 210vb ODV 0
  č. 309 vb zasadačka 309vb 0
  č. 310 vb ADK ADKvb 0
  č. 311 vb INF INFvb 0
  č. 313 ADK ADK 0
  č. 314 INF horná INFh 0
  INF dolná INF d 15
  INF horná INF h 14
  INF stredná INF s 16
  posilňovňa posil 0 Rozvrh
  TEV 1 TEV 1 0 Rozvrh
  TEV 2 TEV 2 0 Rozvrh
  vb cvičná kuchyňa kuch vb 0 Rozvrh

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria