Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Helena Milčevová Milč Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Ing. Miroslava Kučerová Kuč Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Anna Mikolášová Mikol Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Viera Peniašková Pen Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Andrej Poláček Pol Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Denisa Abafiová Abf Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Renáta Aberlová Aber Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alena Baracková Bar Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Fitness
 
 
Mgr. Ľubica Baránková Miklošková BaMi Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Roman Bednarovský Bedn Rozvrh
Triedny učiteľ: I.C
Vedie krúžok: Netradičné športy
 
 
Mgr. Miriam Blasbalgová Blas Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubica Bričkovská Brič Rozvrh
Triedna učiteľka: I.M
Vedie krúžok: Riešenie matematických problémov
Kabinet: 207
 
 
Peter Dadaj Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Radoslav Davis Dvs Rozvrh
Triedny učiteľ: II.M
 
 
Mgr. Kvetoslava Ďurianová Ďur Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Kreatívny
Kabinet: 103
 
 
RNDr. Jozef Fiflík Fifo Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Praktická matematika
Kabinet: 210
 
 
RNDr. Magdaléna Fiflíková Fifá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.F
Vedie krúžok: Word v praxi
Kabinet: 210
 
 
Mgr. Jaroslava Gabčová Gab Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Jozef Gazdík Gaz Rozvrh
Triedny učiteľ: II.Av
Vedie krúžok: Účtovníctvo v praxi
 
 
Ing. Michaela Grofová Grof Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.M
 
 
Ing. Alena Hančinová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.F
 
 
Anna Hluchá Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Niečo o káve
 
 
Marta Hrušková Rozvrh
Majsterka
 
 
PaedDr. Alena Juchová Juch Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
 
 
Bc. Martina Kamenčíková Kam Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Studené špeciality (carving)
 
 
Ľubica Kianicková Majster
 
 
Bc. Ľubica Kianičková Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Spoznaj kávový svet
 
 
Ing. Helena Klčová Klč Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: Moderná kuchyňa
Kabinet: 105
 
 
Mgr. Mária Koniarová Kon Rozvrh
Triedna učiteľka: I.F
Vedie krúžok: Ruština pre pokročilých
 
 
Monika Kováčiková Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Luxusný catering
 
 
Vlasta Kubinčanková Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Vlasta Kubinčánková Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Príprava miešaných nápojov
 
 
Bc. Miroslav Kypus Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Jana Lukáčová Luk Rozvrh
Triedna učiteľka: III.M
Vedie krúžok: Volejbalový
 
 
Mgr. Gabriela Machynková Mach Rozvrh
Triedna učiteľka: III.G
Vedie krúžok: Nemčina v praxi
 
 
Mgr. Janka Mičencová Miče Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Tea tender
 
 
Oľga Mikulášová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ingrid Mojská Moj Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
 
 
Mgr. Ján Nemček Rozvrh
Majster
 
 
Ing. Mária Pakanová Pak Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Anna Purašová Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Moderné alá carte pokrmy
 
 
Bc. Slávka Račková Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Tradičná kuchyňa moderne
 
 
Lýdia Rašková Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Nové trendy v miešaných nápojoch
 
 
Ing. Katarína Rovňáková Rov Rozvrh
Triedna učiteľka: I.Av
Vedie krúžok: Sprievodca svetovými hotelmi
Kabinet: 109
 
 
Mgr. Zlatica Rychtarčíková Ryc Rozvrh
Triedna učiteľka: II.G
Vedie krúžok: Anglická gramatika
 
 
Mgr. Emília Samcová Sam Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: 203
 
 
Ing. Dana Stredáková, PhD. Str Rozvrh
Triedna učiteľka: V.F
Vedie krúžok: Angličtina v praxi
 
 
Irena Sýkorová Rozvrh
Majsterka
 
 
Mgr. Petra Šulcová Schönová Šul Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Angličtina
 
 
Ing. Ľuboslava Ťažká Ťaž Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Someliérsky
Kabinet: 102
 
 
Mgr. Monika Tomašcová Tom Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.G
 
 
Ing. Janka Urbancová Urb Rozvrh
Triedna učiteľka: I.G
 
 
Mgr. Lýdia Vahančíková Vah Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Anglicky hovoriace krajiny
Kabinet: 15
 
 
Mgr. Danka Záchenská Zac Rozvrh
Triedna učiteľka: III.F
 
 
Mgr. Michaela Záňová Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Moderné dezerty
 
 
Mgr. Mária Zvariková Zva Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Krúžok pečenia

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria