Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Baracková
I.Av Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Rovňáková
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Roman Bednarovský
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Alena Juchová
I.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Koniarová
I.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Janka Urbancová
I.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Bričkovská
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kvetoslava Ďurianová
II.Av Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jozef Gazdík
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Vahančíková
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Mojská
II.F Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alena Hančinová
II.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zlatica Rychtarčíková
II.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Radoslav Davis
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľuboslava Ťažká
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Helena Klčová
III.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Danka Záchenská
Učebňa 210
III.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Machynková
III.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Lukáčová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Mičencová
Učebňa 207
IV.F Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Magdaléna Fiflíková
Učebňa uč. č. 201 vb trieda III.F
IV.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Tomašcová
IV.M Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Michaela Grofová
V.F Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dana Stredáková, PhD.
Učebňa 203

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria