Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Machynková
I.Av Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Alena Juchová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Roman Bednarovský
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Denisa Abafiová
I.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Verešová
I.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Radoslav Davis
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľuboslava Ťažká
II.Av Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Rovňáková
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Turčanová
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Mojská
II.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Lukáčová
II.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Tomašcová
II.M Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ján Leľak, PhD.
P.S
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Helena Klčová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Mičencová
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Hanuliaková
III.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Blasbalgová
III.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Renáta Aberlová
III.M Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Michaela Grofová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kvetoslava Ďurianová
IV.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Hargašová
IV.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Bričkovská
V.F Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alena Hančinová
V.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zlatica Rychtarčíková

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria