Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.F

Zoznamy žiakov: I.AI.AvI.CI.DI.FI.MII.AII.AvII.CII.DII.FII.GII.MP.SIII.AIII.CIII.DIII.FIII.GIII.MIV.AIV.FIV.MV.FV.G
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Hargašová
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 27 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Sára Gabrišková
2    Kristína Gašpieriková
3    Miroslava Hatašová
4    Viliam Haviar
5    Matúš Hyllo
6    Nella Hrbeková
7    Daniel Hudec
8    Kristína Chobotová
9    Klaudia Chodelková
10    Sára Chrenková
11    Kristína Julényová
12    Terézia Kuriaková
13    Dominika Linetová
15    Nikola Moravcová
16    Ľudmila Rebolledo Knižková
18    Veronika Tomčíková
19    Emma Vajdová
20    Sabína Vojteková
21    Lívia Holečková
22    Veronika Hulínová
23    Veronika Jurkovičová
24    Simona Kačeriaková
25    Sára Kurťáková
26    Michaela Nagyová
27    Natália Pekná
28    Jaroslav Plačko
29    Lenka Repkovská
30    Lucia Sládeková
31    Blažena Svorníková
32    Natália Šulanová
33    Erika Trautenbergerová

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria