Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.AvI.CI.DI.FI.MII.AII.AvII.CII.DII.FII.GII.MP.SIII.AIII.CIII.DIII.FIII.GIII.MIV.AIV.FIV.MV.FV.G
Triedny učiteľ: Ing. Helena Klčová
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Maroš Bajič kuchár
2    Dávid Černák kuchár
3    Adrian Černek kuchár
4    Jaroslav Grečnár kuchár
5    Alexander Hlavienka kuchár
6    Júlia Hodoňová kuchár
7    Lucia Horvátová čašník, servírka
8    Matej Hruška kuchár
9    Monika Húdeková kuchár
10    Samuel Jančiga kuchár
11    Alexandra Jančová čašník, servírka
12    Viktória Kolenčíková kuchár
14    Marek Kozárec kuchár
15    Aneta Lukáčová čašník, servírka
16    Daniel Michálek kuchár
17    Mária Mináriková čašník, servírka
18    Sabina Ondrášová čašník, servírka
20    Vanesa Prieložná čašník, servírka
21    Lenka Rudločáková čašník, servírka
22    Ivana Slivková kuchár
23    Rebeka Slovíková čašník, servírka
24    Kristína Šibíková čašník, servírka
25    Daniel Šugár čašník, servírka
26    Dominik Trenčák kuchár
27    Pavol Tulec čašník, servírka
28    Ján Žúbor kuchár
29    Kristián Domiter kuchár

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria