Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.G

Zoznamy žiakov: I.AI.AvI.CI.DI.FI.MII.AII.AvII.CII.DII.FII.GII.MP.SIII.AIII.CIII.DIII.FIII.GIII.MIV.AIV.FIV.MV.FV.G
Triedny učiteľ: Ing. Renáta Aberlová
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Denis Blanárik
2    Štefan Bodina
3    Soňa Bugáňová
5    Matej Černý
6    Sára Doležílková
7    Sára Fečová
8    Peter Grofčík
9    Michaela Hazuchová
10    Karolína Kačeriaková
11    Petronela Kaplíková
12    Natália Kozáková
13    Jessica Micieli
14    Ivana Mičkyová
15    Sabina Risová
16    Sophia Sarago
17    Tomáš Suchý
18    Tamara Mária Žiaková
19    Viktória Svoradová

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria