Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.M

Zoznamy žiakov: I.AI.AvI.CI.DI.FI.MII.AII.AvII.CII.DII.FII.GII.MP.SIII.AIII.CIII.DIII.FIII.GIII.MIV.AIV.FIV.MV.FV.G
Triedny učiteľ: Ing. Michaela Grofová
Odbor: manažment regionálneho cestovného ruchu
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 2 a dievčat: 17 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Denisa Bačíková
2    Barbora Bačinská
3    Jessica Bačínská
4    Monika Barčáková
5    Natália Dikošová
6    Tomáš Ďuraj
7    Marcela Jantulová
8    Aneta Krištofíková
9    Dominika Kurejová
11    Nina Michulková
12    Alexandra Pivková
13    Lukáš Podhorec
14    Natália Randová
15    Viktória Sloviaková
16    Michaela Stopková
17    Alexandra Švecová
18    Jana Uličná
19    Adriana Valičková
20    Paula Vnuková

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria