Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.C

Zoznamy žiakov: I.AI.AvI.CI.DI.FI.MII.AII.AvII.CII.DII.FII.GII.MP.SIII.AIII.CIII.DIII.FIII.GIII.MIV.AIV.FIV.MV.FV.G
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Turčanová
Odbor: kuchár
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 20 a dievčat: 3 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lukáš Belej
2    Patrik Borovička
3    Adam Cádrik
4    Alexandra Ďurajová
5    Tomáš Grochal
6    Matúš Hromada
7    Andrej Kolibač
8    Marek Kompanik
9    Tomáš Kotvas
10    Nikolas Kubo
11    Sarah Kuricová
12    Ján Mažgút
13    Lukáš Mažgút
15    Marek Palme
16    Patrik Pytel
17    Juraj Satina
18    Dávid Sládek
19    Šimon Šottník
20    Matej Švanda
21    Matúš Tichý
22    Tamara Varadová
23    Kristián Rolinec
24    Dávid Beňko

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria