Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.D

Zoznamy žiakov: I.AI.AvI.CI.DI.FI.MII.AII.AvII.CII.DII.FII.GII.MP.SIII.AIII.CIII.DIII.FIII.GIII.MIV.AIV.FIV.MV.FV.G
Triedny učiteľ: Mgr. Ingrid Mojská
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 20 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Zuzana Bavlšíková cukrár
2    Michaela Buchová cukrár
3    Simona Čelková cukrár
4    Lea Ďuriková cukrár
5    Daniela Fulková cukrár
6    Klaudia Holáková čašník, servírka
7    Silvia Chamajová čašník, servírka
8    Iveta Jančíková čašník, servírka
9    Zuzana Katrenčinová čašník, servírka
10    Nina Kuceljová cukrár
11    Lucia Linetová čašník, servírka
12    Lenka Magočová čašník, servírka
13    Michaela Machová čašník, servírka
14    Vanesa Mazúrová čašník, servírka
15    Vanesa Ondrášková čašník, servírka
17    Anna Rácová čašník, servírka
18    Karolína Randová cukrár
20    Valéria Sudorová cukrár
21    Šimon Šútorka čašník, servírka
23    Erika Verešová čašník, servírka
24    Dorota Delinčáková čašník, servírka
25    Adrián Macura čašník, servírka
26    Daniel Kováč čašník, servírka

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria