Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.G

Zoznamy žiakov: I.AI.AvI.CI.DI.FI.MII.AII.AvII.CII.DII.FII.GII.MP.SIII.AIII.CIII.DIII.FIII.GIII.MIV.AIV.FIV.MV.FV.G
Triedny učiteľ: Mgr. Monika Tomašcová
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Sofia Adamovská
2    Petra Dujčíková
3    Natália Dunajová
4    Petra Franeková
5    Kristína Frišová
6    Dominika Keráková
7    Filip Kríž
8    Patrícia Macháčová
9    Naďa Papánová
10    Denisa Randová
13    Linda Štefániková
14    Ivan Tvrdovský
15    Šimon Valašek
16    Diana Vojteková
17    Ema Žáková
18    Martin Židek

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria