Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.AvI.CI.DI.FI.MII.AII.AvII.CII.DII.FII.GII.MP.SIII.AIII.CIII.DIII.FIII.GIII.MIV.AIV.FIV.MV.FV.G
Triedny učiteľ: Mgr. Gabriela Machynková
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Katarína Bačová kuchár
2    Oliver Badura kuchár
6    Kristián Čavajda čašník, servírka
7    Petra Danielová čašník, servírka
8    Petra Divková čašník, servírka
9    Kristína Dorčíková čašník, servírka
10    Dávid Dubovec kuchár
11    Marek Filo čašník, servírka
12    Artur Froľo kuchár
13    Lea Jakubčíková čašník, servírka
14    Žaneta Jancová čašník, servírka
15    Samuel Jasenovský čašník, servírka
16    René Lenárt kuchár
17    Tomáš Michalec kuchár
18    Timon Mravec kuchár
19    Peter Nogáček kuchár
20    Dominik Pekár kuchár
21    Andrea Peňáková kuchár
22    Jakub Plevko kuchár
23    Adam Poláčik čašník, servírka
24    Alžbeta Romanová čašník, servírka
25    Martina Rusnáková čašník, servírka
26    Daniel Slezák kuchár
27    Lukas Sučík kuchár
28    Karin Ševčíková čašník, servírka
29    Lukáš Valach kuchár
30    Radoslava Zaťková kuchár

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria