Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.Av

Zoznamy žiakov: I.AI.AvI.CI.DI.FI.MII.AII.AvII.CII.DII.FII.GII.MP.SIII.AIII.CIII.DIII.FIII.GIII.MIV.AIV.FIV.MV.FV.G
Triedny učiteľ: PaedDr. Alena Juchová
Odbor: spoločné stravovanie
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Sebastián Balošák
2    Natália Belková
3    Sabína Cvingerová
7    Lukáš Ekert
8    Janka Gabajová
9    Petra Gažiová
10    Danka Golierová
12    Andrej Jankula
15    Zuzana Malíčková
17    Filip Paňák
18    Matúš Rendek
21    Miroslav Škorvánek
22    Samuel Špagla
23    Simona Šumská
24    Peter Tojčík
25    Simona Vachajová

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria