Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.AvI.CI.DI.FI.MII.AII.AvII.CII.DII.FII.GII.MP.SIII.AIII.CIII.DIII.FIII.GIII.MIV.AIV.FIV.MV.FV.G
Triedny učiteľ: Mgr. Roman Bednarovský
Odbor: kuchár
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 20 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Barbora Babíková
2    Martin Badžgoň
3    Alena Balvanová
4    Lukáš Berzák
5    Ľubomír Cviček
6    Jaroslav Daniška
7    Damián Dolník
8    Dávid Donát
9    Tomáš Forbak
10    Jakub Hamar
11    Veronika Hulínová
12    Martin Majoroš
13    Patrik Mihálik
14    Filip Novosád
15    Ľubomír Ozaník
16    Daniel Pavelka
17    Adam Person
18    Samuel Sagan
19    Mariana Sobková
20    Denis Štepík
21    Barbora Tóthová
22    Matej Vajda
23    Rastislav Žiak
24    Jakub Cviček
25    Veronika Kut
26    Yuliia Oriekhova
27    Yurii Hryha

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria