Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.F

Zoznamy žiakov: I.AI.AvI.CI.DI.FI.MII.AII.AvII.CII.DII.FII.GII.MP.SIII.AIII.CIII.DIII.FIII.GIII.MIV.AIV.FIV.MV.FV.G
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Verešová
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 19 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dávid Alchaaer
2    Rebeka Bartošová
3    Ján Čupa
4    Mário Gálik
6    Patrik Haviar
7    Natália Hudecová
8    Martin Hulín
9    Veronika Janurová
10    Denisa Jedináková
11    Aneta Jurkyová
12    Simona Kováčová
13    Lívia Krišicová
14    Diana Martinčeková
15    Vanesa Mikušová
16    Lenka Ondrášiková
17    Sofia Plevová
18    Samuel Slávik
20    Kristína Šišáková
21    Laura Šperková
22    Zuzana Špiriaková
23    Karin Štedráková
25    Nikola Verešová
26    Veronika Weiszová
27    Viktória Záňová
28    Ján Zátorský
29    Lenka Zemánková

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria