Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.M

Zoznamy žiakov: I.AI.AvI.CI.DI.FI.MII.AII.AvII.CII.DII.FII.GII.MP.SIII.AIII.CIII.DIII.FIII.GIII.MIV.AIV.FIV.MV.FV.G
Triedny učiteľ: Mgr. Radoslav Davis
Odbor: manažment regionálneho cestovného ruchu
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 18 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Simona Barteková
2    Nina Caránková
3    Matúš Čupec
4    Kristína Ďuricová
5    Barbora Harišová
6    Vanessa Javoríková
7    Adam Krajčík
8    Janka Kučerová
9    Vanesa Majerčíková
10    Sebastián Maslančík
11    Katarína Miháliková
12    Daniela Mrvečková
13    Timea Ovečková
14    Martina Parčišová
15    Patrícia Pekná
16    Tatiana Rolinčinová
17    Ivana Řežábková
18    Aneta Skokanová
19    Kristína Strúharňanská
20    Isabel Svobodníková
21    Sophia Synáková
22    Nikolas Kudelčík

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria